Mudel:User sq-1

sq-1 Ky përdorues mund të kuptojë gjuhën shqipe në një nivel fillestar.