Alp el po havégh i signifegad chi de sota:


  • Alp, cadena de mont europea.
  • Alp, sitt sù in montagna indove i vacch vann a fà pastura in estaa.