Chést artícol l'è scricc en giù dei dialécc dela Al Camonega. Lombard oriental

La bèdola l'è'n albèr del nord Europa, el nom derìa da celt "betu", cheìl sarès a dì "albera"

Bèdole