Lombard Quell articol qì l'è scrivud in Lombard, cond l'ortografia Scriver Lombard.
Sistema de numer in matemàtega.
Numer Elementar

Natural {0,1,2,3...}
Intreg {...-2,-1,0,+1,+2,...}
Razional {...-1/2..0..1/2..1...}
Real {Q U I U Tr}
Compless

Infinid

Estension di
numer compless

Ipercumpless
Quaternion
Voitonion
Setenion
Super-real
Iper-real
Sub-real

numer Speçal

Nominal
Ordinal {1o,2o,...} (d'ordre)
Cardinal { ...}

D'oltr numer importants

Sequenza d'intreg
Costante matemàtege
Lista de numer
numer grands

Sistema de numerazion


Un para de numer amix a l'è ol datum de duu numer intreg relazionads de manera qe la soma dei divisor propi del prim a l'è iguala a'l segond, e la soma dei divisor propi del segond a l'è iguala al prim.

Per esempi, 220 e 284 i è dei numer amix, jà qe la soma dei divisor propi de 220, 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284, e la soma dei divisor propi de 284, 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220.

Ol matemateg arab Thàbit ibn Qurra al derivava, a'l 850, una formula qe la permet de jenerar dei numer amix. Se :

p = 3 × 2n-1 - 1,
q = 3 × 2n - 1,
r = 9 × 22n-1 - 1,

indove n > 1 a l'è un intreg qual se vœl e p, q e r i è prim, allora 2npq e 2nr i è un para de numer amix. Al coventa notar qe qesta formula la permet de jenerar dei numer amix, però miga tœts i numer amix. Per esempi, al ne propon i para (220, 284), (17.296, 18.416) e (9.363.584, 9.437.056), però miga ol para (6.232, 6.368).

Se pœl considerar qe un numer perfeit a l'è un cas speçal de numer amix, jà qe la soma dei sœ divisor propi a l'è iguala a'l numer istess.

Ligam de fœr

Modifega