Gh'è söcedìt Modifega

I Ostrogòcc i böta zó töda la sità de Milà.

Chi gh'è nasìt Modifega

Chi gh'è mórt Modifega

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00