Gh'è söcedìtModifiché

  • I àrabi i diènta padrù de Cìpro.
  • Martinus I 'l diènta Papa.

Chi gh'è nasìtModifiché

Chi gh'è mórtModifiché

Ün an indré / Ün an inàcc

Mudel:Calendari00