Gh'è söcedìtModifega

  • I àrabi i diènta padrù de Cìpro.
  • Martinus I 'l diènta Papa.

Chi gh'è nasìtModifega

Chi gh'è mórtModifega

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00