Lombard Oriental Chèst artìcol a l'è scricc in Lombàrd, ortograféa bergamasca del Dücàt.


Lésta de proèrbe bergamàsch:

A Modifega

 • A chi te dis mèrda, respóndega "màela"!
 • A i tèrmen lónch, ghe pissen sö i !
 • A 'ndà s'lèca, a stà s'sèca.
 • A Nedàl ü pass de gal.

(A l' völ dì che dòpo Santa Löséa, ol dé piö córt che ghe se séa, a Nedàl i dè i s'è slongàcc, ma pròpe póch... dóma ü pass de gàl)

 • A parlà de mèrda l'anima la se consèrva.

(A l' völ dì che ach se l'è mia ün argomènt elegànt, l'è mia pecaminùs).

C Modifega

 • Chi gh'à mia antadùr, i sé anta desperlùr.
 • Chi gh'à 'l l' gh'à mia i décc, chi gh'à i décc l' gh'à mia 'l pà.

D Modifega

 • Dòna che la möf l'anca o l'è o póch ghe manca.

(sotaintés che l'è öna póch de bù o póch ghe manca)

G Modifega

 • Ghe n'è de àsen che se sömèa.

(völ dì de condanà mia la zét sènsa próe, adóma perchè la sömèa a ergü).

I Modifega

L Modifega

M Modifega

 • Mèi pelàt che crepàt.
 • Manca 'l gat, bala 'l rat.

N Modifega

O Modifega

 • O 'n del o 'n de la spala, ol caalì l' ghe sömèa a la caàla.
 • Òcio al che i gambe i s'fà de fó.
 • Ógne ladrù l' gh'à la sò deosiù.
 • Öna pasta sènsa formài, l'è compàgn de öna caròssa sènza caài.
 • Ol piö bù di róss l'à bötàt sò pàder in del fòss.
 • Ol cassèt l'è sant e benedèt.
 • Öna ólta l'an vé bù töcc i argàgn.

P Modifega

 • e nus, maià de spùs.
 • Piö i deènta ècc, piö i deènta s-cècc.
 • Prècc e fràcc leà sö ol capèl e tirà 'nacc.

Q Modifega

 • Quan che la mèrda la mónta o' scagn, o che la spösa o che la fà dan.
 • Quand ol sul a l' turna 'ndré a m' gh'à l'aqua a i pé.

S Modifega

 • San Michél l' pórta la merènda 'n cél.
 • Santa Löséa ol dé piö córt che ghe se séa.
 • Se dis gat quan che l'è 'n del sach.
 • Se l'Albènsa la gh'à 'l capèl, o che fà bröt o che l' fà bèl. (ach: Se l'Pegheröl...)
 • Se l'amur a l'gh'è, la gamba la tira 'l pè.
 • Se la signòrbola la ghe edès póca zét la ghe sarès.
 • Se sà 'ndó s'nass, ma se sà mia 'ndó s' mör.

T Modifega

 • Tègn a mà da la spina e lasà 'ndà del burù.
 • Trèca i fòie, crès i òie.
 • Tép d'erba, tép de mèrda.