Gh'è söcedìtModifega

  • La fam la tùrna a fas sènt in Eüròpa e la dürerà per ü bèl tòch.

Chi gh'è nasìtModifega

Chi gh'è mórtModifega

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00