Gh'è söcedìt Modifega

  • La fam la tùrna a fas sènt in Eüròpa e la dürerà per ü bèl tòch.

Chi gh'è nasìt Modifega

Chi gh'è mórt Modifega

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00