Gh'è söcedìtModifiché

  • La fam la tùrna a fas sènt in Eüròpa e la dürerà per ü bèl tòch.

Chi gh'è nasìtModifiché

Chi gh'è mórtModifiché

Ün an indré / Ün an inàcc

Mudel:Calendari00