Gh'è söcedìt Modifega

  • Per la prìma ólta l'è testimoniàt per iscrìcc ol nòm Litüània.

Chi gh'è nasìt Modifega

Chi gh'è mórt Modifega

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00