Gh'è söcedìtModifiché

  • Ü di invèregn piö frècc de töt ol médio éf, con sentinér de da mórcc.

Chi gh'è nasìtModifiché

Chi gh'è mórtModifiché

Ün an indré / Ün an inàcc

Mudel:Calendari00