Gh'è söcedìtModifega

  • Ü di invèregn piö frècc de töt ol médio éf, con sentinér de da mórcc.

Chi gh'è nasìtModifega

Chi gh'è mórtModifega

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00