Gh'è söcedìtModifega

Chi gh'è nasìtModifega

Chi gh'è mórtModifega

31 05 - Barcelona: Martí I l'Humà, rè de Aragùna, 'l öltem del Casàt de Barcelona.

Ün an indré / Ün an inàcc

Modell:Calendari00