Lombard Quell articol qì l'è scrivud in Lombard, cond l'ortografia Scriver Lombard.

I fosfolipids i è una importanta tipolojia de lipids, faits sœ de un co polar e do coe miga-polare; i è i prencepai components de la membrana cellulara. Lor-qé i pœl ciapar-s denter a far sœ dei dope-strats lipideg grazia a le so carataristege amfifilege. La strutura molecolara de una molecola de fosfolipid l'è faita ind jeneral de do cadene idrofobege de acids grass (coe) e de un "co" representad de un grœp fosfad, idrofil; qelle do struture qé i è ligade sœ insema de una molecola de glicerol. I grœp fosfads i pœl vesser modifegads cond de le molecole organege semplexe 'me prexempe la colina. La fosfatidilcolina l'è staita el prim fosfolipid a vesser stait identifegat ind el 1847 ind el jald del œv de gallina.

La imajen de mancina la fa veder un fosfolipid, e qella de dreta la fa te da una idea plœ polita de la so strutura qimega.

Carater amfifileg Modifega

Amfifilia l'è un termen qe el se dopera per qei composts qimeg qe i g'ha sies carataristege idrofilege (de atrazion per l'aiva, polare), sies lipofilege (de atrazion per i grass). El co dei fosfolipids l'è un grœp fosfad cargad in negativ cond un ligam a un glicerol; qest qé l'è idrofil. De solet, le coe dei fosfolipids i è representade de do cadene de acids grass, vœna satura e vœna insatura, qe i è idrofobege e le sta miga ben ind un ambient aquos. Quand qe te i metet ind una soluzion aquosa, i fosfolipids i se fa guidar de interazion idrofobege e i se tœl ça insema intra de lor per minimizar le interazion cond le molecole de aiva. Qelle propietà specifege qé i a fa deventar importants importantents per formar el dope-strat fosfolipideg. Ind i sistema biolojeg, i fosfolipids i se met insema de spess cond oltre molecole (p.e. proteine, glicolipids, steroi) ind un dope-strat 'me la membrana cellulara. I dope-strats i se fa sœ deperlor quand qe le coe idrofobege le se met in linia vœna cond l'oltra a formar una membrana indov qe i co idrofii i varda de tœte e do le bande invers l'aiva. Qell movement qé el se pœl descriver cond el model de mosaic fluid, qe el ved la membrana 'me un mosaic de molecole lipidege qe le se comporta 'me se le fœdess un solvent per tœte le sostanze e le proteine qe g'è denter, incé qe proteine e molecole lipidege i è libere de difondir-s lateralment denter de la matrix lipidega e de migrar de una banda a l'oltra de la membrana. I steroi i fa el so ind el mantegner la fluidità de la membrana, perqè i ge lassa miga impaqetar-s sœ ai fosfolipids, qe sedenò ge vegnares de far-l.

Aplicazion Modifega

I fosfolipids i sa dopera fess per preparar tante nanoformulazion de droge farmaceutege, sies topege, sies orai, sies parenterai, perqè i riva a miliorar la bio-disponibilità, a sbassar la tossicità e far-ga permear plussee ben le membrane a le droge. I liposoma i è de spess faits sœ de fosfolipids jontads de fosfatidilcolina, e i pœl hir-ga denter cadene de fosfolipids qe le g'ha propietà tensioative mes'ciade sœ intra de lore.

Tecnolojia alimentara Modifega

Ind la industria alimentara i fosfolipids i sa dopera fes fes, soratœt 'me emulsifegants, çoè per far de manera qe i oi i podes star ind forma colloidala ind l'aiva. I fosfolipids i è vun dei components plussee importants de la lecitina, qe la se cava fœra del jald dell œv, anca se la pœl cavar-s fœra anca dei faxœi de soia, e qe la se dopera fess 'me aditiv ind una mœcia de prodots, e qe la pœl vesser vendida anca 'me integrador alimentar.