Nümar natüraal

<< | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | >>

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | >>
Sistema de numer in matemàtega.
Numer Elementar

Natural {0,1,2,3...}
Intreg {...-2,-1,0,+1,+2,...}
Razional {...-1/2..0..1/2..1...}
Real {Q U I U Tr}
Compless

Infinid

Estension di
numer compless

Ipercumpless
Quaternion
Voitonion
Setenion
Super-real
Iper-real
Sub-real

numer Speçal

Nominal
Ordinal {1o,2o,...} (d'ordre)
Cardinal { ...}

D'oltr numer importants

Sequenza d'intreg
Costante matemàtege
Lista de numer
numer grands

Sistema de numerazion


Al nœmer 40 'l é al nœmer intrech ch'al siguta ul 39 e al ven prima del 41.

Nom del nœmer in difereent diàlet: ....

Ucürenze dal 40

  • Int un bell puu da cültüre semite al era sinònim da "un bell puu". Par cheest le trövum a "Alí-Babà e i 40 làdar", aj 40 dí che Gesü al passa al deseert, aj 40 dí dapress ul dilüvi üniversaal da Noè u chii ch'al passa Moisé al Sinaí.
  • Dürada standard dal Ramadà.
  • La basa da la Quaresma.
  • Le nozze da rübí
  • I degrée Celsius e Fahrenheit sa i tröva a l'istessa temperatüra a -40º.
  • Un gjööch da carte da Equador.
  • La crisi di 40 in psiculugía la designa ul fenòmen da töö cuscenza (in negatiif) dal propi invegjameent
  • Agn stòregh: 40 aC, 40 dC, década del 1940.