Nümar natüraal

<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | >>

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | >>
Sistema de numer in matemàtega.
Numer Elementar

Natural {0,1,2,3...}
Intreg {...-2,-1,0,+1,+2,...}
Razional {...-1/2..0..1/2..1...}
Real {Q U I U Tr}
Compless

Infinid

Estension di
numer compless

Ipercumpless
Quaternion
Voitonion
Setenion
Super-real
Iper-real
Sub-real

numer Speçal

Nominal
Ordinal {1o,2o,...} (d'ordre)
Cardinal { ...}

D'oltr numer importants

Sequenza d'intreg
Costante matemàtege
Lista de numer
numer grands

Sistema de numerazion


Al nœmer 50 'l é al nœmer intrech ch'al siguta ul 49 e al ven prima del 51.

Nom del nœmer in difereent diàlet: ....

Ucürenze dal 50


  • Le nozze d'òor d'un matrimoni
  • La metaa, 50%, in percentüala
  • Ul nümar atòmegh dal staagn
  • 50 dí la düra la Pentacosta o Cinquagesma.
  • In le andeghe milízzie Catalane, precedente la Nova Planta, un cinquantée al era una ünitaa urganizada in decine, cumandada par un cinquantenée.
  • Agn stòregh: 50 aC, 50 dC, década del 1950.