Nümar natüraal

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | >>

Al nœmer 9 'l é al nœmer intrech ch'al siguta ul 8 e al ven prima del 10.

Nom del nœmer in difereent diàlet: nööf...


Ucurense del 9: