Nümar natüraal

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | >>

Al nœmer 14 'l é al nœmer intrech ch'al siguta ul 13 e al ven prima del 15.

Nom del nœmer in difereent diàlet: quatòrdas, quatòrdes...

Ucürenze dal 14


  • Degrée màssim da la scala da pH
  • Liaa a la buna sorta int un bell puu da cültüre süüt-americane
  • Ul nümar spescjaal da Bach
  • Ul nümar da la mala sorta a Cina
  • Feien falta 14 membres per formar una capella càtara o 14 focs per a establir una sinagoga