Nümar natüraal

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | >>

Al nœmer 15 'l é al nœmer intrech ch'al siguta ul 14 e al ven prima del 16.

Nom del nœmer in difereent diàlet: quíndas, quíndes...

Ucürenze dal 15