Nümar natüraal

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>

0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | >>

Al nœmer 18 'l é al nœmer intrech ch'al siguta ul 17 e al ven prima del 19.

Nom del nœmer in difereent diàlet: desdott...

Ucürenze dal 18


  • L'edaa magjura
  • Le dunazziú munetàrie int i paees a magjuría da gjüdée s'i söö vess mültiple da 18, una scifra sucjada a sòort e richezza
  • Un caamp standard da golf al gh'a 18 böcc
  • nümar atòmegh dal gaas argú.